Silvia Varela Martínez

Doutoramento: Exercício físico e Deterioro Cognitivo.
Posgrado: Actividade física e enfermidade.
Licenciada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
Membro do Grupo de Investigación “HealthyFit”.
Email: silviavm@uvigo.es
.

ORCID ID 0000-0002-1865-3291

RESEARCHERID O-4686-2016

Scopus 24537765900