Silvia Varela Martínez

Profesora Asociada
Doutora en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Licenciada en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Membro do Grupo de Investigación “HealthyFit”
Email: silviavm@uvigo.es
.
ORCID ID 0000-0002-1865-3291
..
RESEARCHERID O-4686-2016
..
Scopus24537765900