Carlos Ayán Pérez

Profesor Contratado Doutor.
Doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
Licenciado en Educación Física.
Profesor de Educación Secundaria
Email: cayan@uvigo.es
.

ORCID ID 0000-0003-2903-3829

RESEARCHERID P-4603-2015

Scopus 150540864000