A tarefa docente universitaria é tan complexa que esixe ao profesor o dominio dunhas estratexias pedagóxicas que faciliten a súa actuación didáctica. Por iso, aprender a ensinar é necesario para comprender mellor o ensino e para gozar con el. Por iso, os membros do grupo HealhtyFit participa na docencia de diferentes titulacións (graos, masters, doutoramentos,…) impartindo clases daquilo no que investiga e traballa, propiciando unha formación máis participativa e actualizada nos últimos avances científicos e pedagóxicos.

Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Fundamentos dos Deportes Individuais: Natación

Master para o Profesorado de Secundaria,…

Innovación docente e iniciación á investigación educativa na educación física

Master Interuniversitario en Dirección Integrada de Proxectos.

A02.- Ciclo de Vida do Proxecto e Organización

Master de Investigación en Actividade Física.

Investigación en Anciáns