Oscar García García

Profesor Contratado Doutor
Doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Licenciado en Educación Física
Membro do Grupo de Investigación “HealthyFit”
Email: oscargarcia@uvigo.es
.
ORCID ID 0000-0003-4215-9207
..
RESEARCHERID P-4413-2016
..
Scopus55315989200