Oscar García García

Profesor Axudante Doutor.
Doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.
Licenciado en Educación Física.
Membro do Grupo de Investigación “HealthyFit”.
Email: oscargarcia@uvigo.es
.

ORCID ID 0000-0003-4215-9207

RESEARCHERID O-4413-2016

Scopus 55315989200