José Mª Cancela Carral

Profesor Titular
Doutor en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Director do Grupo de Investigación “HealthyFit”
Email: chemacc@uvigo.es
.
ORCID ID 0000-0003-2903-3829
..
RESEARCHERID P-4603-2015
..
Scopus 150540864000