Mario Iglesias Caamaño

Investigador Predoutoral
Bolseiro Predoutoral “U.Vigo”
Graduado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Membro do Grupo de Investigación “HealthyFit”
Email: marioiglesiasc@gmail.com
.
ORCID ID 0000-0002-3892-3009
..
RESEARCHERID P-4603-2015
..
Scopus 150540864000