GerFit. App de adestramento persoalizado para ancians


Os teléfonos intelixentes convertéronse en grandes aliados da nova dinámica de selfservice móvil/web enfocada ao desenvolvemento das aplicaciones orientadas ao exercicio físico e a súa asesoría mediante o personal trainers.

Dentro desta nova dinámica de selfservice nace Ger-Fit, aplicación desenvolvida dentro da Rede de investigación en Xerontoloxía, Exercicio Físico e Tics. (XEFIT), co obxetivo de programar sesións de exercicio físico para personas maiores en base as suas limitacións, patoloxías e disponibilidade de material. Esta aplicación dispone de mais de 5000 combinaciones de exercicios, que o usuario pode escoitar, leer o ver, permitóndolle ter unha planificación persoalizada en función dos seus obxetivos e estado físico.

O seu acceso é gratuito a través do seguinte enlace:  http://appgerfit.webs.uvigo.es/